Garancia vrátenia peňazí

Spoločnosť GRASS spol. s r.o. so sídlom Jánošíkova 6 v Prešove, IČO: 36 467 529 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel s.r.o., vložka číslo: 12267/P garantuje svojim zákazníkom, ktorí vrátia v zákonnej lehote 7 dní od doručenia tovaru z nášho internetového obchodu www.darujkvet.sk, vrátenie peňazí za tovar do 15 dní a to bez udania akéhokoľvek dôvodu.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník právo od zmluvy uzavretej cez internet, mailom, faxom alebo iným, nie osobným nákupom, odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Výnimku tvorí prípad, ak dodaný tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo charakteristike tovaru uvedeného na internetovom obchode www.darujkvet.sk.

Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru predložiť kópiu daňového dokladu a potvrdenie o zrealizovanej platbe. V prípade dobierky príjmový doklad (kópiu dokladu) od kuriéra. Vrátenie peňazí sa uskutočňuje výlučne bankovým prevodom.

Používaním stránok prevádzkovateľa GRASS, spol. s r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.