Obchodné podmienky

pre doručovanie tovaru iného ako tovaru obsahujúceho živé kvety


Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru do 7 pracovných dní
Kupujúci má právo v súlade so zákonom č.108/2000 Z.z. odstúpiť od zmluvy do 7 prac. dní od prevzatia tovaru, a to pri neosobnom spôsobe doručenia tovaru.

V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, je potrebné dodržať tieto podmienky:

  • písomne alebo e-mailom oznámiť rozhodnutie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, udať číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu kupujúceho, alebo adresu pre vrátenie peňazí
  • ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho na adresu našej prevádzky, pričom tovar posiela spolu s dokladom o kúpe (ak nebolo dohodnuté inak)
  • posielaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, záruč. listu, návodu)
  • kupujúci tovar zašle doporučene (nie na dobierku) a poistený, predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste od zákazníka k predajcovi
  • predajca zašle peniaze za takto vrátený tovar kupujúcemu poštovou poukážkou alebo prevodom na jeho účet najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru, podmienkou je splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok
  • ak kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, predajca nebude akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť

Obchodné podmienky pre doručovanie živých kvetov a kytíc

Pre doručovanie živých kvetov a kytíc sa riadime nasledovnými podmienkami

Aby mohla byť Vaša objednávka akceptovaná a následne zrealizovaná musia byť všetky údaje v nej vyplnené správne a musí byť zaplatená. V prípade, že objednávka nie je kompletná, nebude zrealizovaná. Potvrdenie o prijatí objednávky Vám bude automaticky zaslané e-mailom. Za zrušenie už uhradenej objednávky s donáškou na Slovensko z akéhokoľvek dôvodu, zo strany zákazníka si účtujeme 10% storno poplatok zo zaplatenej sumy. Túto hodnotu odrátame a následne Vám peniaze prevedieme späť na Váš účet. Pokiaľ už bola kytica expedovaná storno poplatok je 100% zo zaplatenej sumy.

Príjem objednávok

  • Online objednávky prijímame do systému nepretržite každý deň. Spracovávame ich v čase pracovnej doby, ktorá je uvedená v kontaktoch. Objednávka, ktorú obdržíme po pracovnej dobe bude spracovaná nasledovný pracovný deň.
  • Objenávky osobne prijímame na všetkych naších predajniach kvetov Spoločnosti GRASS spol. s r.o. v čase otvaracej doby konkretnej predajne.
  • Vyhradzujeme si právo odmietnuť prijatú a zaplatenú objednávku a vrátiť zrealizovanú platbu bez storno poplatku bez udania dôvodu.

Doručovanie Prešov a okolie

Kvety doručujeme v rámci mesta Prešov od pondelka do soboty od 8.00 do 18.00 hod. Mimo mesta Prešov od podnelka do soboty v čase od 9.00 do 15.00 hod. Počas štátnych sviatkov a Nedele sa nedoručuje. Pokiaľ požadujete doručenie tovaru v inom ako uvedenom čase, je potrebné nás telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle 0905 979 655.

Kvety si tiež môžete vyzdvihnuť v ktorej koľvek z našich predajní kvetov Spoločnosti GRASS spol. s r.o. v čase otvaracej doby konkretnej predajne.

Ak si želáte doručiť kvetinový dar v ten istý deň ako ste ho objednali alebo máte záujem o inú kyticu ako máme v ponuke na našej stránke (napr. iný počet kvetov v kytici, doplniť kyticu o drobý darček a pod.) kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle 0905 979 655 a my sa budeme snažiť výjsť v ústrety Vašim požiadavkám.

V prípade, že príjimateľ daru nie je zastihnutý na adrese Vami udanej, bude kontaktovaný telefonicky. Ak sa s ním nevieme skontaktovať kvetinový dar bude odovzdaný blízkej osobe. Takouto osobou môže byť rodinný príslušník alebo sused, ktorý sa zaručí, že kvetinový dar odovzdá a podpíše jeho prevzatie. Ak kuriér nenájde nikoho, komu by odovzdal kvertinový dar (kto sa zaručí, že ho odovzdá prijímateľovi daru podľa objednávky) bude v schránke alebo na dverách nechaný lístok s oznamom o pokuse doručiť dar s adresou a telefónnym číslom, kde si môže príjimateľ dar prevziať osobne. Opakované doručenie sa vykoná iba v prípade opätovného zaplatenia cesty objednávateľom. Ak si príjemca kytice túto nepríde vyzdvihnúť podľa inštrukcií na nechanom odkaze táto sa po 5-tich dňoch stáva majetkom kuriéra, ktorý dar doručoval. Ak súčasťou daru boli aj nejaké potraviny tieto sa po piatich dňoch od zanechania lístočku na dverách alebo schránke stávajú takisto majetkom kuriéra, ktorý vykonával doručenie a môže naložiť s nimi podľa svojho uváženia. Objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny ani na opätovné vybavenie objednávky. Ak príjimateľ daru odmietne kyticu prevziať z akýchkoľvek dôvodov (okrem dôvodov na reklamáciu) objednávka sa považuje za vybavenú.

Odmietnutie prevzatia daru príjemcom

Ak príjemca daru odmietne dar prevziať donáška sa považuje za vybavenú a objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie peňazí ktoré zaplatil za objednávku.

Upozornenie

Niektoré kvety v kyticiach môžu byť nahradené inými, vzhľadom na dané ročné obdobie a aktuálnu dostupnosť. Vždy je však zachovaný počet a cenova hodnota kvetov.

Doručenie objednávok nepotvrdzujeme, kontaktujeme Vás len v prípade nejasností (chybne uvedená adresa prijímatela, nesprávne tel. číslo a pod.).

Kartička s textom je odovzdaná príjemcovi kvetinového daru. Ak do kolonky "Text želania" neuvediete podpis (Vaše meno), toto nebude pripísané na kartičku s Vašim textom a príjímateľ daru sa nedozvie kto mu dar poslal.

Doklad o platbe

Ako potvrdenie o zaplatení zasielame len elektronickú faktúru na email objednávateľa, ten ktorý uvedie objednávateľ pri objednávanmí kytice v údajoch o objednávateľovi.

Reklamácie

Reklamácie prijímame do 24 hodín od doručenia objednávky formou e-mailu na adresu info@darujkvet.sk. Pre správne posúdenie reklamácie kvetinového daru z dôvodu čerstvosti je potrebné zaslanie fotografie kytice aspoň emailom. Z reklamácií je vyňatá možnosť reklamovať včasnosť dodania kvetinového daru z dôvodu nepredvídaných okolností (zlé počasie, kalamity apod.).

Ochrana osobných údajov

Všetky Vami zadané údaje potrebné pre registráciu na našej stránke sú zhromaždené výlučne za účelom predaja tovaru a zrealizovania nami ponúkanej služby a nie sú sprístupnené tretej osobe. Informácie o objednávateľovi služby vyplnené pri registrácii sú uložené v systéme a sú chránené pred zneužitím alebo ďalším šírením. Údaje o prijímateľovi kvetinového daru sú poskytnuté kvetinárstvu, ktoré pre nás realizuje donášku. Údaje o príjímateľovi daru zo záložky dekoračný tovar sú poskytnuté prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie. V prípade, že sa registrujete dávate súhlas na spracovanie a podľa potreby postúpenie týchto údajov. Ak si želáte zrušiť registráciu na našej stránke napíšte nám prosím e-mail a my Vami poskytnuté údaje vymažeme zo systému. Ak sa nezaregistrujete a objednáte si tovar a službu údaje Vami vyplnené nebudú uložené v systéme.

Objednaním tovaru v e-shope www.darujkvet.sk súhlasíte so zasielaním reklamných emailov na Váš email uvedený pri objednávaní tovaru.

Zákazník objednaním tovaru a služby vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.

Používaním stránok prevádzkovateľa GRASS, spol. s r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.